PES 2014
PC

امکان خرید پستی به دلیل به روز رسانی سایت موقتا! غیرفعال است.
نمایش خطای d3dx9_43.dll
در صورت اجرا نشدن بازی و نمایش خطای D3DX9_43.dll میبایستی برنامه DirectX را از درون دیسک بازی نصب کنید.

عناوین پیشنهادی