PES 2014
PC

برای خرید ابتدا وارد سایت شوید و یا ثبت نام نمایید
نمایش خطای d3dx9_43.dll
در صورت اجرا نشدن بازی و نمایش خطای D3DX9_43.dll میبایستی برنامه DirectX را از درون دیسک بازی نصب کنید.

عناوین پیشنهادی